Nieuws Actueel

Fouten in vakantiegeld-loonstrook

Caroline Spilt 29 mei 2015

Vakantiegeld loonstrookje fouten groot

Circa 67 procent van de werknemers weet nog altijd niet dat zij dit jaar minder vakantiegeld krijgen. Bovendien weten zij niet hoevéél minder. De oorzaak is, dat de jaarlijkse wijzigingen vaak niet goed worden doorgevoerd. In 2015 gaat het om onder meer de veranderingen van de belastingpercentages, de fiscale bijtellingen en de vakantiedagenopbouw.

Dit bericht Timeflex, initiatiefnemer van www.kloptmijnloon.nl, een gratis analyse-tool. "Wij verwachten dat er dit jaar veel fouten zitten in het loonstrookje met daarop het vakantiegeld", zegt de initiatiefnemer.

Klopt nietIn januari constateerde deze dienstverlener dat 26 procent van de loonstrookjes per 1 januari 2015 niet klopte. Dit is vrijwel altijd in het nadeel van de werknemers, en vaak ook in het nadeel van de werkgever. De oorzaak is, dat de jaarlijkse wijzigingen vaak niet goed worden doorgevoerd. Ook de leeftijd van de werknemer heeft invloed.

InkomensafhankelijkVooral de hogere inkomens krijgen minder vakantiegeld. Een werknemer met 2,5 keer modaal (3.993 euro bruto per maand) ontvangt 256 euro netto minder. Een werknemer met 1,5 keer modaal krijgt 242 euro minder vakantiegeld en iemand met een modaal inkomen moet het doen met 59 euro minder. Mensen met een minimum inkomen gaan er niet op achteruit.