Nieuws Actueel

Franse leraren staken tegen onderwijsplan en afschaffen Latijn en Grieks

Van onze redactie 20 mei 2015

Image 4935027

Onderwijsminister Najat Vallaud-Belkacem wil de klassieke talen voor leerlingen tussen 11 en 15 jaar vervangen door een algemeen vak over de klassieke oudheid. Volgens de organiserende vakbond legde de helft van de leraren het werk neer, volgens de Franse overheid ongeveer een kwart. Leraren zijn ook boos over de plannen om scholen meer vrijheid te geven. Door scholen meer autonomie te geven moeten Franse middelbare scholen beter gaan presteren. Volgens het internationale onderzoeksinstituut OECD zijn de schoolprestaties in Frankrijk gedaald, en hoort het onderwijssysteem in het land tot de meest ongelijke in de wereld. Critici zijn juist bang dat de onderwijshervormingen zullen leiden tot een 'race to the bottom' waarbij de kwaliteit van al slecht presterende scholen nog verder afneemt.