Nieuws Actueel

Franse overheid vergroot belang in Renault

Van onze redactie 8 april 2015

Image 4845914

De Franse staat trekt 814 miljoen tot 1,2 miljard euro uit voor de aankoop van zo'n 14 miljoen aandelen. Daarmee wordt het belang van de overheid in het autobedrijf vergroot van 15 procent naar maximaal 19,7 procent. De investering is tijdelijk en is bedoeld om verzet tegen een uitbreiding van het stemrecht van de overheid tegen te gaan.

Sinds vorig jaar geldt in Frankrijk de regel dat het stemrecht van aandelen die langer dan twee jaar worden aangehouden wordt verdubbeld, tenzij aandeelhouders expliciet tegenstemmen. Eind deze maand staat een motie om de verdubbeling van het stemrecht van de overheid tegen te houden op de rol. Met de extra aandelen die nu worden gekocht denkt de Franse staat die motie te kunnen overleven.