Nieuws Actueel

Frauderende wethouder Buren niet vervolgd

Van onze redactie 29 juli 2015

Image 5117632

De bestuurder had eigenhandig een collegevoorstel gewijzigd, de paraaf van een ambtenaar vervalst en het voorstel vervolgens ingebracht. Het OM heeft besloten de zaak te seponeren. De gevolgen voor Lautenbach zijn erg groot geweest, aldus het OM. Hij legde zijn functie neer. Ook zou hij niet uit eigenbelang hebben gehandeld. De wethouder wilde de behandeling van het voorstel versnellen. Het ging om een bijdrage van de gemeente aan de inwoners van Zoelmond, voor een project van de kerk. ,,Ze wilden daar een gemeenschapsruimte. Ik vond dat een mooi plan. Maar ik kreeg er bij het college de handen niet voor op elkaar. Er waait een harde liberale wind, alle subsidies zijn afgeschaft. Het duurde bij de ambtenaren erg lang en toen vorige week het stuk er eindelijk lag, bleek de ambtenaar ziek te zijn. En ik wilde het graag in het college hebben", liet de wethouder eerder optekenen.