Nieuws Actueel

Freelance journalisten niet rijk, wel positief

De Ondernemer 23 december 2015

Freelancer Media Opbrengsten

Freelancers in de media hebben momenteel een belastbaar inkomen van ongeveer 23 duizend euro, blijkt uit de enquête Monitor Freelancers en Media 2015. Het belastbaar inkomen is tweeduizend euro lager dan in 2013.

De helft van de 800 respondenten geeft aan nauwelijks rond te komen, vier op de tien is zelfs afhankelijk van het inkomen van hun partner, aldus het onderzoek. Per opdracht krijgen de freelancers in de media gemiddeld 782,36 euro betaald, ongeveer twee euro minder dan een jaar eerder. Ook de betaling per foto en pagina is gedaald ten opzichte van 2014. Het totale gemiddelde belastbare inkomen komt uit op 23.162 euro, terwijl dat in 2013 nog 25 duizend euro was.

Toch zijn er ook stijgingen in de opbrengsten van de freelancers te zien. Zo verdienen ze nu ongeveer een euro per uur meer, waarmee hun uurloon uitkomt op 63,76 euro. Ook de betaling per online gebruik van het werk is gestegen, in 2015 was dit 108,47 euro tegenover 78,79 euro in 2014.

Ondanks de resultaten van het onderzoek zijn freelancers positief over de toekomst. Zo denkt een grote groep dat het inkomen in 2016 stijgt en geeft 95 procent aan te verwachten over een jaar nog steeds als mediamaker aan het werk te zijn.

Onderzoek

De enquête Monitor Freelancers en Media werd gehouden onder ruim achthonderd freelance journalisten, fotografen, schrijvers, ontwerpers en illustratoren. Van de respondenten werkt 91 procent als zzp’er en is negen procent deeltijd freelancer. Een kwart van de respondenten zou echter liever in loondienst zijn. De gemiddelde freelancer is volgens het onderzoek 48 jaar en heeft een hbo- of hogere opleiding afgerond.