Nieuws Actueel

Freelancemarkt groeit fors door economisch herstel

Caroline Spilt 3 april 2015

Werkvloer spanningen collegas werk groot

De Nederlandse freelancemarkt zit in de lift. In het eerste kwartaal van 2015 groeide de markt met bijna 9 procent ten opzichte van eind 2014. Voordat de groei plaatsvond, daalde de Freelance Markt Index (FMI) in januari tot 230, terwijl deze december vorig jaar 240 punten noteerde. In maart maakte de FMI echter een grote sprong en steeg naar 261.

De index geeft weer hoe de Nederlandse freelancemarkt zich ontwikkelt door de cijfers van het CBS, de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en het aantal opdrachten op freelance.nl samen te nemen. De FMI analyseert sinds 2009 de ontwikkelingen op de freelancemarkt.

Tijdelijk werkDe forse stijging laat volgens freelance.nl zien dat het economisch herstel is ingezet. “De vraag naar tijdelijk werk neemt toe in een groot aantal sectoren”, zegt Rob Bergers, directeur van freelance.nl. “Het lijkt erop dat de geopolitieke spanningen en andere economische onzekerheden op dit moment overvleugeld worden door een groeiend optimisme en de realisering van projecten.”

FlexibiliseringBegin dit jaar voorspelde Bergers dat de markt zich zou herstellen, mede vanwege de aantrekkende economie en de stabiele politiek. De grootste factor voor de groei van de freelancemarkt is de onomkeerbare maatschappelijke trend naar flexibilisering van de arbeid. “Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers willen flexibelere projecten of werk. Het aantal freelancers en ZZP’ers neemt toe omdat het werkaanbod groeit.”

32 procent meer opdrachtenFreelance.nl is met 285.000 geregistreerde freelancers en opdrachtgevers en 435.000 geplaatste opdrachten marktleider in het aanbieden van freelanceopdrachten. De website noteerde in maart zelfs een stijging van 32 procent in het aantal opdrachten, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. 2015 begon echter rustig: in januari daalde de index met 10 punten tot 230. De maand erop liet een licht herstel zien, de FMI stond toen op 232. Eind maart groeide de FMI met 29 punten en kwam uit op 261.

De sterke stijging is te danken aan diverse factoren. Het toegenomen aantal opdrachten op freelance.nl heeft de grootste bijdrage heeft geleverd. Daarnaast is de conjunctuurindicator van het CBS voor het economisch klimaat de komende drie maanden gestegen naar +5,1. In februari was dit nog +3,7. Verder steeg volgens de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) het aantal uitzenduren met 10 procent ten opzichte van een jaar geleden.

Over de Freelance Markt Index (FMI)Het CBS meet maandelijks met de conjunctuurtest onder andere het economisch klimaat. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) presenteert 4-wekelijks het aantal gewerkte uren in de uitzendsector. Traditioneel is de uitzendsector de plek waar het eerst de ontwikkeling van het economisch klimaat wordt gevoeld. Bij de analyse van de ABU-cijfers, de CBS conjunctuur index en de ontwikkeling in het aantal opdrachten op freelance.nl blijkt een vergelijkbare trend zichtbaar.

Over Freelance.nl Freelance.nl is de marktleider in het aanbieden van freelanceopdrachten met totaal 37.268 opdrachten in 2014. Het totaal aantal werkzame personen bedraagt 8,7 miljoen. Circa 12% van de werkzame beroepsbevolking heeft een eigen bedrijf. Nederland ligt daarmee op het Europees gemiddelde. Het grootste deel van degenen met een eigen bedrijf werkt zelfstandig als freelancer. Deze groep neemt in omvang toe en wordt ook economisch gezien steeds belangrijker voor Nederland.