Nieuws Actueel

FrieslandCampina reorganiseert: 140 banen verdwijnen

Van onze redactie 2 december 2015

Frieslandcampina2

FrieslandCampina zet het mes in drie bedrijfsonderdelen. Hierdoor zullen circa 140 arbeidsplaatsen komen te vervallen. De grootste veranderingen hebben plaats in Rijkevoort, Limmen en Den Bosch.

De zuivelgigant investeert tegelijkertijd circa 30 miljoen euro in de uitbreiding van de diverse productielocaties. Een uitzondering wordt gemaakt voor de kaasproductie van FrieslandCampina Cheese in Rijkevoort: die wordt in het derde kwartaal van 2017 helemaal stilgelegd en verplaatst naar de productielocaties in Bedum, Gerkesklooster en Workum. Hierdoor vervallen 55 vaste en 13 tijdelijke arbeidsplaatsen in Rijkevoort.

Voor de medewerkers in Rijkevoort die boventallig worden verklaard, is een sociaal plan van kracht. FrieslandCampina kijkt eerst of deze medewerkers elders in de onderneming kunnen worden ondergebracht. Zo niet, dan worden de arbeidscontracten alsnog ontbonden. In Rijkevoort blijven de onderdelen FrieslandCampina Creamy Creation en Canned Cream wél in bedrijf.

De productie bij FrieslandCampina Butter en Ecomel (biologische zuivel) zal worden geherstructureerd. Butter in Den Bosch zal zich in de toekomst voornamelijk richten op het ontromen van melk en het verpakken van boter. De bereiding van boterspecialiteiten voor industriële afnemers wordt verplaatst naar FrieslandCampina Butter in Noordwijk (Groningen). Hierdoor vervallen er 21 vaste en 19 tijdelijke arbeidsplaatsen. Er blijft werkgelegenheid voor 71 personen in Den Bosch. FrieslandCampina concentreert de productie van biologische zuivel, waaronder het merk ‘Campina Boer en Land’, in zijn vestiging in Maasdam en sluit medio 2016 de kleinschalige vestiging in Limmen. Daardoor vervallen 26 vaste en de 4 tijdelijke arbeidsplaatsen.