Nieuws Actueel

Fulltime opdrachten ZZP’er dalen

Rik Nizet 3 maart 2015

Zzp ondernemen business groot

Het aantal fulltime opdrachten voor zelfstandige professionals neemt af. In navolging van de jaren 2012 en 2013 is er ook in 2014 sprake van een afname van het aantal opdrachten voor 36- tot 40-urige werkweken. Daar staat een toename van het aantal parttime opdrachten tegenover. Ook de uurtarieven van zelfstandig professionals (ZZP'ers) dalen, hoewel minder hard dan in 2013. Dit blijkt uit ZP Facts, de nieuwe marktmonitor voor ZZP'ers.

Uit de eerste ZP Facts zijn een aantal opvallende trends naar voren gekomen. In 2012 en 2013 was er sprake van een afname in het percentage fulltime opdrachten (tussen 36 en 40 uur). Die trend heeft zich in 2014 voortgezet. Parttime opdrachten worden juist vaker aangeboden, 28 procent betreft opdrachten van 35 of minder uur. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat organisaties het terugdringen van het aantal uren voor een opdracht inzetten als middel om kosten te besparen.

Energie- en ICT-sector stabielHet totaal aantal opdrachten waarvoor opdrachtgevers zoeken naar professionals blijft redelijk constant. Van de onderzochte branches (financieel, overheid, ict en energie) is het aantal opdrachten in de ict (waaronder technologie en telecom) en energie (utilities) de afgelopen twee jaar stabiel. De financiële sector (banken, verzekeraars) geeft in 2014 een daling te zien van 35% naar 31%.Daling tarievenHoewel de uurtarieven van zelfstandig professionals in 2014 gedaald zijn, was die daling minder sterk dan in 2013. Gemiddeld gaat het om meer dan 10 euro in twee jaar. Dalende tarieven en een aflopend aantal opdrachturen hebben gezorgd voor een vermindering van de maximaal te behalen omzet.

De daling van het aanbod van fulltime opdrachten is te zien in onderstaande grafiek.