Nieuws Actueel

Garantieregeling: 20.000 MKB-bedrijven financieel onder de pannen

Rik Nizet 20 oktober 2015

Geld papier opgefrommeld 335

De Europese Investeringsfonds (EIF) en zes microfinancieringsorganisaties hebben maandag een garantie-overeenkomst ondertekend met als doel om 20.000 MKB bedrijven in Europa te financieren. Qredits is een van de zes organisaties die van deze garantieregeling gebruik gaat maken.

De Europese Commissie (EC) en het Europese Investeringsfonds (EIF) gaan met de EaSI (European Programme for Employment and Social Innovation) garantie 237 miljoen euro investeren in het MKB van Europa. Hierdoor krijgen meer ondernemers in Europa de mogelijkheid om financiering te krijgen voor hun bedrijf. Qredits ontvangt als enige organisatie in Nederland de garantie van 75 procent op de verstrekking van kredieten tot 25.000 euro. Hierdoor kan Qredits komende jaren duizenden ondernemers financieel helpen die op hun beurt weer zorgen voor duizenden banen.Microfinanciering creëert banenIn de afgelopen jaren heeft Qredits een bijdrage geleverd aan de economische groei van Nederland door het creëren van arbeidsplaatsen. 90 procent van de ondernemers die Qredits heeft gefinancierd is nog steeds actief. Met het aantal kredieten wat Qredits tot nu toe verstrekt heeft, zijn eind dit jaar 10.000 arbeidsplaatsen gecreëerd. Kleine kredietenQredits blijft zich door de garantieregeling van de Europese Commissie richten op de verstrekking van kleine kredieten tot 25.000 euro. Deze ondernemers hebben vaak onvoldoende onderpand en een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Door deze ondernemers te ondersteunen met microfinanciering zorgt Qredits ervoor dat nieuwe ondernemingen worden opgezet, mensen vanuit een uitkering kunnen starten met hun eigen bedrijf en dat er werkgelegenheid wordt gecreëerd. Dankzij de nieuwe EaSI garantie van de Europese Commissie kan Qredits deze doelgroep blijven ondersteunen.