Nieuws Actueel

Gebrek aan woningen door meer vluchtelingen

Van onze redactie 22 januari 2015

De gemeentes zijn verplicht erkende vluchtelingen te huisvesten, maar het aanbod aan sociale huurwoningen is daarvoor op veel plaatsen niet toereikend.

Wachttijd Voor alle woningzoekenden loopt daardoor de wachttijd op.Dit blijkt uit een rondgang van de NOS en de regionale omroepen. Het aantal vluchtelingen loopt op door de oorlogen in de wereld, zoals in Syrië en Somalië. Velen mogen om humanitaire redenen (voorlopig) blijven en moeten uit de asielzoekerscentra naar gewone woningen verhuizen.

Verdubbeling In de 1e helft van 2015 moeten de gemeentes 14.000 vluchtelingen huisvesten. Gemeentes zijn volgens ene verdeelsleutel verplicht een bepaald aantal vluchtelingen op te nemen naar gelang het aantal inwoners. Voor komend jaar krijgen sommige gemeenten te maken met meer dan een verdubbeling van dat aantal, aldus de NOS.