Nieuws Actueel

Gedeputeerde Eddy van Hijum zoekt stageplekken in de regio

Van onze redactie 13 augustus 2015

Eddyvan Hijum Carloter Ellen

Mkb-bedrijven, met name in de sectoren bouw, logistiek en maakindustrie, die Van Hijum een halve dag over de vloer willen hebben, kunnen zich tot 25 augustus melden via de website van de provincie.De stages worden afgerond met een door de provincie Overijssel te organiseren rondetafelbijeenkomst over de opgedane ervaringen.