Nieuws Actueel

Gedetacheerde werknemer beschermd

Rik Nizet 16 april 2014

Europese burgers die tijdelijk in een andere EU-land werken krijgen betere bescherming. Woensdag stemde het Europees Parlement in Straatsburg in met de voorstellen om uitbuiting, onderbetaling en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Er was al een principe-akkoord met de EU-lidstaten.

Met de regels moet worden voorkomen dat van dergelijke gedetacheerde werknemers misbruik wordt gemaakt door bijvoorbeeld slechte arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Met name in de bouwsector zijn er misstanden omtrent uurloon en vakantiedagen.

Betere controleEU-lidstaten moeten beter gaan controleren of werkgevers zich aan de wet houden als ze werknemers over de grens laten werken. Ook gaan inspectiediensten meer en sneller informatie uitwisselen. Controles blijven in handen van de landen zelf.

SPSP-Europarlementariër Dennis de Jong is tegen de nieuwe regels omdat "deze geen garantie biedt voor gelijk loon voor gelijk werk''. Er blijft volgens hem te veel ruimte voor uitbuiting en verdringing op de arbeidsmarkt.

D66Collega-parlementariërs Sophie In 't Veld (D66) en Marije Cornelissen (GroenLinks) zien dit wel als stappen om schijnconstructies of oneerlijke praktijken tegen te gaan. Beide politici wijzen erop dat een stevige Europese aanpak en scherpe afspraken nodig zijn om te voorkomen dat het vrij verkeer van personen en bedrijven leidt tot wanpraktijken.

GrenswerkersIn Nederland werken naar schatting ruim 100.000 gedetacheerde EU-burgers, voor een aanzienlijk deel grenswerkers. Voor de hele unie gaat het om zo'n 1,2 miljoen burgers. Daarvan werkt een kwart in de bouw.