Nieuws Actueel

Gedetineerden zaten vorig jaar korter vast

Van onze redactie 27 mei 2015

Image 4950872

Het aantal mensen dat in 2014 op een willekeurige dag in detentie zat, is met 6 procent gedaald. Dit komt volgens het CBS onder meer door een gemiddeld kortere detentieduur. Die nam af door een toename van het aantal gijzelingen wegens het niet betalen van boetes en een afname van het aantal mensen in voorlopige hechtenis. Gijzelingen duren doorgaans niet lang.Gijzelingen zijn van korte duur als strafbeschikkingen of bijvoorbeeld verkeersboetes niet zijn betaald. Mensen worden alleen in voorlopige hechtenis geplaatst voor zwaardere delicten.DalingIn de afgelopen tien jaar was in het algemeen al sprake van een dalende trend van het aantal gedetineerden. Ook het aandeel gedetineerde jongeren tot 25 jaar daalde in die periode. De meeste gedetineerden zaten in de leeftijdsgroep van 25 tot 45 jaar. Vorig jaar telde deze groep 24 duizend mensen. Dat is 56,6 procent van het totaal. Deze groep werd de laatste jaren kleiner. Het aantal 45-plussers nam juist toe.Zes op de tien gedetineerden zijn allochtoon. Zo'n 20 procent van de Nederlandse bevolking is van allochtone herkomst. In totaal ging het om bijna 27 duizend allochtone gedetineerden in 2014. Zevenduizend gedetineerden (twee op de tien) zijn westerse allochtonen. In Nederland is gemiddeld een op de tien mensen een westerse allochtoon.Van alle gedetineerden was 10,7 procent van Marokkaanse herkomst tegen 2,2 procent van de autochtone Nederlandse bevolking. 9,7 procent was van Surinaamse herkomst.