Nieuws Actueel

Geen concurrentie Friese campus en Groningen

Van onze redactie 27 november 2015

Universiteit Groningen campus leeuwarden nieuwe opleiding kansen

De campus in Leeuwarden wordt geen concurrent van het University College in Groningen. Dat heeft bestuursvoorzitter Sibrand Poppema van de Rijksuniversiteit Groningen donderdag toegezegd in de Universiteitsraad, meldt Leeuwarder Courant vrijdag.

De Friese campus mag zich geen university college noemen. Ook zal het onderwijsprogramma toegesneden worden op ´Friese hotspots´ bijvoorbeeld duurzaamheid, zodat dit niet zal lijken op wat er in Groningen aangeboden wordt.

Met deze toezeggingen op zak, stemde de Universiteitsraad in met de plannen. Als de plannen rond zijn, moeten die nog langs landelijke doelmatigheids- en accreditatie-organisaties. Voor ze daar naar toe gaan, mag de raad er nogmaals over adviseren.

Het ministerie beoordeelt of er behoefte is aan de opleiding. Als er toestemming gegeven wordt, heeft Leeuwarden een zelfstandige universiteit, maar wel onder de vlag van de RUG.

Wethouder Thea Koster van de gemeente Leeuwarden is positief over de kansen voor de opleiding in Leeuwarden en het aantal aanmeldingen. Ze denkt dat de aanvraag van een eigen accreditatie geen problemen zal geven. In september 2017 moet de opleiding beginnen.