Nieuws Actueel

'Geen extra inzet gemeenten tegen vuurwerkoverlast'

Van onze redactie 7 december 2014

Dit jaar mag pas op oudjaarsdag tussen 18.00 en 02.00 uur 's nachts vuurwerk worden afgestoken en niet meer vanaf 10.00 uur in de ochtend.

Van de 256 gemeenten die reageerden op de enquête van de NOS zeiden 25 gemeenten extra agenten of bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) in te zetten voor de handhaving van het verbod. 194 gemeenten zegt het 'normale’ aantal agenten of boa’s in te zetten.

14 gemeenten zeggen het afsteekverbod tussen 10.00 en 18.00 uur niet te gaan handhaven en 23 heeft nog niet besloten.