Nieuws Actueel

Geen financiële hulp boeren Zuid-Oost Nederland

Het kabinet gaat boeren in Zuidoost-Nederland die zwaar zijn getroffen door het noodweer niet financieel te hulp schieten. Staatssecretaris Martijn van Dam houdt ondanks aandringen van de oppositie vol dat compensatie in strijd is met Europese staatssteunregels. Coalitiepartijen VVD en PvdA leggen zich daarbij neer, schrijft het AD.

Laurens Kok 7 juli 2016

Geen compensatie boeren Zuid Oost NL

Van Dam zei in het debat over de waterschade te begrijpen dat het voor boeren frustrerend is dat ze niets aan het noodweer konden doen en toonde begrip dat er nu naar de overheid wordt gekeken. Maar compensatie zit er niet in, omdat in 2002 heldere afspraken met LTO Nederland zijn gemaakt over schade aan gewassen en kassen door noodweer. Er kwam toen een brede weersverzekering waarvoor de overheid twee derde van de premie betaalde, maar desondanks hebben veel boeren ervoor gekozen zich niet te verzekeren. Een beroep op de wet tegemoetkoming schade, die van kracht wordt bij een nationale ramp, is ook niet mogelijk, omdat ook die regeling alleen schade vergoedt die onverzekerbaar is. Dat is niet het geval. Tijdelijk verlichtVolgens Van Dam kan het kabinet slechts steun bieden door banken een borgstelling aan te bieden om een lening aan getroffen bedrijven te bewerkstelligen. Ook kunnen bedrijven een beroep doen op werktijdverkorting voor hun personeel, zodat loonkosten tijdelijk verlicht worden. ,,Ik hoop dat we al die mooie bedrijven kunnen behouden", aldus Van Dam. Oppositiepartijen SP, CDA, PVV en ChristenUnie toonden zich in het debat ontsteld over de weigering van financiële steun. De schade, die volgens schattingen kan oplopen tot een miljard euro, dreigt gezonde bedrijven in het faillissement te storten. ,,Het antwoord op een supercel is niet de jurist die uitlegt waarom iets niet kan maar de superman die het fikst", sneerde SP-Kamerlid Henk van Gerven. Eigen boerenChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber zei de 'solidariteit' te missen bij Van Dam. De staatssecretaris wees erop dat financiële steun door Brussel onverbiddelijk als staatssteun aangemerkt zal worden, juist omdat Nederland in Europees verband altijd actief bevoordeling van eigen boeren door Europese lidstaten bestrijdt. Een 'noodpotje', waar het CDA om vraagt, kan daarom niet. Van Dam wees er daarbij fijntjes op dat de afspraken destijds tot stand zijn gekomen op voorspraak van toenmalig minister van Landbouw Cees Veerman, een CDA'er.