Nieuws Actueel

Geen geld voor de boer

Martijn Vervest 23 juni 2014

Land- en tuinbouwbedrijven moeten in toenemende mate op zoek naar andere externe financieringsbronnen, nu banken door de financiële crisis terughoudender zijn geworden met het verstrekken van leningen. Dergelijke alternatieve financiering gebeurt al op kleine schaal, maar zal naar verwachting in omvang toenemen, zegt onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR.Het gaat met name om crowdfunding en zogenoemde kredietunies. Dat zijn coöperaties van ondernemers binnen een branche of regio die hun collega's geld lenen. Banken zullen ook sneller bereid zijn geld te lenen als de boer of tuinder ook uit deze alternatieve bronnen geld krijgt, zegt het onderzoeksinstituut.ExternDe agrarische sector wordt steeds meer extern gefinancierd, waarbij banken nog altijd de belangrijkste kredietverstrekker zijn. De afgelopen tien jaar is het geleende bedrag meer dan verdubbeld van 315.000 naar 700.000 euro per bedrijf.SchaalvergrotingVolgens LEI Wageningen UR is schaalvergroting de belangrijkste oorzaak. In 2000 telde Nederland nog 97.000 land- en tuinbouwbedrijven, nu zijn dat er nog 37.500. "Omdat bedrijven groter zijn geworden is er per bedrijf ook meer behoefte aan meer kapitaal'', legt een woordvoerder uit. Het geld wordt vooral gestoken in innovatie en verduurzaming.