Nieuws Actueel

Geen subsidie voor het Twents Bureau voor Toerisme

Van onze redactie 11 juni 2015

Geld ANP 1

Sluimerende onvredeAan het besluit het TBT niet langer financieel te ondersteunen ligt een al enige tijd sluimerende onvrede over het bureau ten grondslag. Volgens Hans van Agteren, portefeuillehouder vrijetijdseconomie bij de Regio Twente, klaagden ondernemers in de toeristische sector over het TBT. „Zij vonden dat het beleid te veel van bovenaf werd opgelegd.”

VerdienmodellenHet TBT ontving in 2014 en 2015 nog 555.000 euro van de Regio Twente en zou terugvallen naar 50.000 euro per jaar. Afspraak was dat het TBT verdienmodellen zou ontwikkelen. De subsidie wordt nu dus geschrapt. Anna Waanders, directeur TBT, reageert: „We gaan door. Onze resultaten waren heel behoorlijk. Daar gaat men aan voorbij.”