Nieuws Actueel

Geen totale beslaglegging op vakantiegeld

Rik Nizet 31 oktober 2014

De jaarlijkse betaling van het vakantiegeld is niet altijd vatbaar voor beslaglegging door schuldeisers. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag beslist.

Het deel van het loon of uitkering dat nodig is voor dagelijks levensonderhoud valt niet onder een beslag. Het in een maand ontvangen inkomen dat boven deze zogeheten beslagvrije voet uitkomt, is dat wel. De beslagvrije voet is in de meeste gevallen een bedrag dat gelijk is aan 90 procent van de bijstandsnorm.

Beslagvrije voetAls dat inkomen hoger is dan de beslagvrije voet enkel door de jaarlijkse betaling van het vakantiegeld, terwijl het inkomen in andere maanden onder die grens is gebleven, is beslag niet of niet volledig mogelijk, stelt de Hoge Raad. Die ziet vakantiegeld namelijk als een opgebouwd onderdeel van het maandinkomen.

GerechtsdeurwaardersOver deze kwestie bestond verschil van inzicht. Voor gerechtsdeurwaarders, werkgevers en uitkeringsinstanties was het niet altijd duidelijk hoe zij moesten handelen in dit soort zaken. De Hoge Raad heeft aan deze onduidelijkheid nu een einde gemaakt.