Nieuws Actueel

Geen vuurwerkvrije zones in de Utrechtse binnenstad

Van onze redactie 7 september 2015

Image 5220716

Zo'n vuurwerkbrigade is een extra, flexibel inzetbaar team van de gemeentelijke afdeling Toezicht en Handhaving, dat in de weken voorafgaand aan oud en nieuw wordt ingezet op de bekende hotspots. Zoals (zorg)instellingen, dierenweides, maneges en vogelopvang, die aangeven in die periode veel overlast te ervaren van knallende rotjes.

Vuurwerkvrije stratenDe instelling van vuurwerkvrije zones is een vurige wens van coalitiepartij GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Beiden hadden eind vorig jaar het meldpunt 'Vuurwerkvrije straten' ingericht, waar bewoners hun straat konden aanmelden. In totaal zijn bij dit meldpunt ruim 600 reacties binnengekomen. De steun voor vuurwerkvrije straten in Utrecht komt uit alle tien de wijken in de stad. De meeste waren afkomstig uit de wijk Zuid (met name Lombok). De gemeente Utrecht heeft een telefonische peiling gehouden waarbij in de tien wijken minimaal drie (verschillende) zorginstellingen zijn benaderd. De meeste instellingen gaven daarbij aan geen last van vuurwerk te hebben op de officiële afsteektijden tussen 18.00 uur en 02.00 uur. Zij hebben daarom geen behoefte aan een vuurwerkvrije zone, aldus het college. AfsprakenWat betreft burgemeester en wethouders zouden bewoners bij de komende jaarwisseling wel met elkaar in hun straat of buurt afspraken kunnen maken over het al dan niet afsteken van vuurwerk. Bij zo'n informele vuurwerkvrije of vuurwerkarme zone nemen de bewoners dan zelf het initiatief en dragen zij dus ook zelf de verantwoordelijkheid voor het naleven van hun afspraken. GroenLinks-raadslid Steven de Vries, de initiatiefnemer van het meldpunt Vuurwerkvrije straten, is niet tevreden met de voorstellen van het college. ,,Ze gaan mij niet ver genoeg.'' Hij juicht de komst van een vuurwerkbrigade toe, maar blijft voorstander van aangewezen vuurwerkvrije zones. Dat burgemeester en wethouders en een meerderheid van de gemeenteraad hier (nog) niet aan toe zijn, is in zijn ogen 'koudwatervrees'. ,,In andere steden is het ook gelukt. Waarom hier niet?'' De commissie Mens en Samenleving praat vanavond over de voorstellen van het college om de komende jaarwisseling de (vuurwerk) overlast in de stad zoveel mogelijk te beperken.