Nieuws Actueel

Geld terugboeken bij automatische incasso nu nog makkelijker

Van onze redactie 6 december 2014

Storneren Maar om te voorkomen dat je de grip op je eigen bankrekening kwijtraakt, bestaat de mogelijkheid om te storneren: het terugboeken van geld naar je eigen rekening na een (automatische) incasso. Door Europese regels is storneren sinds augustus nog gemakkelijker geworden.

Binnen acht weken kun je zelf eenvoudig een automatische incasso terugboeken. Dat kan gewoon via internetbankieren. De bank stort het geld dan weer terug op jouw rekening. Er is één uitzondering: incasso's van kansspelen kunnen niet meer terug worden geboekt.

"Dat is om te voorkomen dat je het geld terugboekt op het moment dat je de loterij niet hebt gewonnen", verklaart woordvoerder Murco Mijnlieff van de Autoriteit Consument en Markt.

Incassobureau Je hebt geen geldige reden nodig om een bedrag te storneren. Terugboeken is dus ook mogelijk als je wel een automatische incasso hebt afgegeven. Maar de kans is natuurlijk wel groot dat het bedrijf dat het bedrag heeft geïncasseerd, het er niet zomaar bij laat zitten en een incassobureau op je afstuurt. Het is dan ook slim ook contact op te nemen met de incasseerder om uit te leggen waarom je het bedrag hebt gestorneerd.

Heeft een bedrijf zonder toestemming geld van je rekening afgeschreven, dan heb je langer de tijd de incasso ongedaan te maken. Tot dertien maanden na de afschrijving kun je jouw bank vragen het geld terug te boeken via de procedure Melding Onterechte Incasso. Op www.consuwijzer.nl staat een voorbeeldbrief die je naar je bank kunt sturen.

De bank controleert dan of er een geldige schriftelijke machtiging is afgegeven. Zoniet, dan stort de bank het geld terug. Je kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met het bedrijf, met de eis dat de onterechte incasso teruggedraaid wordt.

Uitzondering Ook op bovenstaande regel geldt een uitzondering: Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) mag zonder jouw machtiging verkeersboetes van je rekening laten afschrijven. Nadat je een tweede aanmaning hebt gehad en die niet hebt voldaan, kan het CJIB zonder jouw toestemming geld van je bankrekening afhalen. De bank mag zo'n incasso niet storneren.

Sinds augustus van dit jaar is storneren nog iets gemakkelijker geworden. De banken moeten sindsdien voldoen aan de Europese regels voor incasso. Consumenten kunnen nu naast doorlopende incasso's ook een eenmalige machtiging terugboeken. Ook wordt het eenvoudiger aan te tonen dat een boeking onterecht is. Je moet nu altijd schriftelijk akkoord gaan met een automatische incasso. Zonder jouw handtekening is de incasso niet geldig. Eerder konden consumenten ook telefonisch akkoord gaan.

Per ongeluk Storneren is niet mogelijk als je zelf per ongeluk een bedrag naar een verkeerde rekening hebt overgeboekt. Is de ontvanger rekeninghouder bij dezelfde bank, dan kan de bank het geld wel eenvoudig terugvorderen. Bankiert de ontvanger bij een andere bank, dan is het gecompliceerder om de begane vergissing te herstellen.

De bank licht dan de bank van de ontvanger in, die er op haar beurt op zal aandringen dat de ontvanger het geld terugstort. Als de ontvanger daar niet op reageert, dan zal de bank zijn adresgegevens ter beschikking stellen, zodat je hem zelf kan aanschrijven.