Nieuws Actueel

Geld voor bestrijding ammoniak

Lotte Grimberg 20 augustus 2014

Ondernemers kunnen van het ministerie van Economische Zaken geld krijgen om goede plannen uit te werken die de uitstoot van ammoniak in de veehouderij terugdringen. Staatssecretaris Sharon Dijksma stelt daarvoor 4,5 miljoen euro beschikbaar, maakte ze woensdag bekend.

LevensvormenDoel is om de hoeveelheid stikstof in zogeheten Natura 2000-gebieden te verminderen om te voorkomen dat het aantal verschillende levensvormen daar verder afneemt. Ze denkt bij de voorstellen aan nieuwe manieren van voeren en management en vernieuwing van de stallen.

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.