Nieuws Actueel

Geld voor innovatieve ondernemer

Martijn Vervest 30 juni 2014

Innovatieve ondernemers die financieel een steuntje in de rug nodig hebben om hun plannen in praktijk te brengen, kunnen vanaf dinsdag een beroep doen op een nieuwe regeling. Het kabinet maakt hiervoor 50 miljoen euro vrij.Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft dat maandag bekendgemaakt. De regeling vroegefasefinanciering kan door startende ondernemers en vernieuwende mkb’ers worden gebruikt. Ook academische starters kunnen een beroep doen op de regeling.VernieuwingKamp noemt TomTom, WeTransfer en Booking.com als vernieuwende ondernemingen die Nederland nodig heeft om ook in de toekomst concurrerend te blijven. De minister wil de ‘financieringskloof’ overbruggen waar ondernemers mee te maken hebben als ze willen onderzoeken of hun idee kans van slagen heeft. "Private investeerders en banken vinden het dan nog te risicovol om te investeren en stappen liever in als het product gereed is voor de markt", aldus Kamp die met deze regeling "kansrijke ideeën wil helpen uit te groeien".StartersVroegefasefinanciering kan door startende ondernemers en innovatieve MKB'ers worden ingezet voor het ontwikkelen van een werkend prototype, het uitvoeren van marktonderzoek of het uitwerken van een businessplan. Vanaf dinsdag 1 juli kunnen ondernemers zich inschrijven op de regeling. Ook academische starters, verbonden aan een universiteit of academisch ziekenhuis, kunnen gebruik maken van de regeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit voor MKB-ondernemers. Academische starters kunnen terecht bij Technologiestichting STW.Succesvol ondernemenDe Regeling Vroegefasfinanciering is onderdeel van het actieplan Ambitieus Ondernemerschap waarmee het ministerie van Economische Zaken het startups en groeiende ondernemers makkelijker maakt om succesvol te ondernemen. Om het huidige beleid ter ondersteuning van de kredietverlening nog verder te versterken, komt het kabinet voor de zomer met een aanvullend actieplan MKB Financiering.