Nieuws Actueel

'Gelderland verdrinkt langzaam in mest-moeras'

Van onze redactie 26 december 2015

Koe mest moeras verdrinken melk Gelderland

Gelderland loopt achter met de verwerking van overtollige mest. De oorzaak? Gevolg; Verontruste burgers en ondernemende boeren, meldt De Gelderlander.

Boerenbedrijven worden alleen maar groter. Met het wegvallen van het melkquotum zijn veel melkveehouders bijvoorbeeld meer dieren gaan houden. "En 1 liter melk is 2,5 kilo mest erbij", vertelt Hans Verkerk van het Bureau Mest Afzet.

En oplossing om van alle overtollige mest af te komen is het bouwen van grote mestverwerkingsinstallaties. En daar zitten de burgers weer niet op te wachten. Door die impasse zit de beschikbare capaciteit voor mestverwerking in Gelderland dit jaar maar op 7 procent van wat nodig is.

Naar verwachting groeit die capaciteit volgend jaar tot 15 procent. Een lichte groei, maar nog steeds te weinig.

Duitsland Ook het exporteren van mest biedt een perspectief. "Er is plaats genoeg voor Nederlandse mest in Duitsland en Frankrijk", zegt Verkerk. De Duitsers zien dat anders. Zij klagen steeds harder over de stinkende ‘Holländische Gülle’, die met karrenvrachten over hun akkers wordt uitgereden.

‘Wanneer ontploft de tijdbom onder ons grondwater?’, kopte de Duitse krant Die Welt afgelopen juli. Klacht: de mestvloed uit Denemarken, Nederland en Vlaanderen bedreigt de kwaliteit van het Duitse grondwater en wordt niet ingedamd.

Kringloop Veel boeren pleiten inmiddels voor een ‘circulaire landbouw’ waarbij de in de grond gebrachte mineralen in evenwicht zijn met opname ervan door het gewas. Vanaf 2016 moeten melkveehouders verplicht een kringloopwijzer bijhouden om hun fosfaatoverschot terug te dringen.