Nieuws Actueel

Geldnood stijgt door uitblijven pgb-betaling

Van onze redactie 24 februari 2015

Sinds de afhandeling van declaraties binnen het persoonsgebonden budget begin januari werd overgenomen door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn er problemen. Er waren achterstanden in de uitbetaling van declaraties, maar die zijn al wel grotendeels ingelopen. Problemen zijn er wel met nog niet verwerkte e-mails. Ook komen er op een speciaal telefoonnummer 6000 telefoontjes per dag binnen.

Schrijnende gevallen Van Rijn stelde onder meer een speciaal team in om de problemen aan te pakken en de schrijnende gevallen te helpen. Volgens de SVB worden nu 99 procent van de declaraties binnen 5 tot 10 werkdagen betaald. Bij de 1 procent waar dat nog niet lukt, ontbreekt bijvoorbeeld een rekeningnummer, waardoor SVB het geld niet kan overmaken.

Bij de mensen die al 2 maanden geen pgb (persoonsgebonden budget) hebben ontvangen, neemt de geldnood toe. „Eén van de gezinnen waar ik werk, staat het water echt aan de lippen en is de wanhoop nabij”, zegt specialistisch verpleegkundige Linda Hendriks uit Bemmel. Het Arnhemse gezin heeft een kind met een tracheostoma, een buisje in de luchtpijp naar een beademingsmachine.

Intensieve zorg„Hij kan geen 5 minuten alleen worden gelaten, omdat de stoma door slijm verstopt kan raken en hij dan kan stikken. Het is zeer intensieve zorg, die voor een groot deel op de moeder neerkomt. Daar kun je deze problemen helemaal niet bij hebben. De draagkracht raakt op.”

De ouders betalen (deels) zichzelf en 4 zorgverleners van hun pgb, maar wachten nog steeds op de Sociale Verzekering Bank, die het geld moet uitkeren. „Ze hebben krediet gevraagd bij de bank, maar die weigert, omdat ze al 2 maanden geen salaris hebben ontvangen.”