Nieuws Actueel

'Gele kaart abonnementverkopers werkt'

Martijn Vervest 15 december 2014

De gele kaarten die Autoriteit Consument & Markt (ACM) eerder dit jaar heeft uitgedeeld aan dertig bedrijven die zich niet hielden aan de regels voor het verlengen en opzeggen van abonnementen, hebben effect gehad. Zij hebben hun leven gebeterd, meldde de toezichthouder maandag.De slechte praktijken van de betrokken bedrijven kwamen in juli aan het licht door tips van consumenten. ACM gooide er een belronde tegenaan en stuurde de bedrijven ook een waarschuwingsbrief. Voor ruim de helft bleek dat afdoende. De overige bedrijven kregen nogmaals een aanmaning onder dreiging van een financiële sanctie. Dat werkte. De toezichthouder hoefde uiteindelijk geen sancties op te leggen.AbonnementenHet ging om bedrijven die abonnementen op bijvoorbeeld kranten, tijdschriften of kinderboekjes verkopen, maar er zaten ook sportscholen bij en bedrijven die reinigingsabonnementen voor containers aan de man brengen.VerlengingBedrijven die abonnementen aanbieden, mogen deze na afloop van de looptijd niet zonder meer stilzwijgend verlengen. Ook mogen zij het consumenten die willen opzeggen niet dwarszitten door allerlei drempels op te werpen.ActieACM gaat ook volgend jaar een vergelijkbare actie houden. Net als dit jaar wordt daar ConsuWijzer voor ingezet, het overheidsloket waar consumenten terechtkunnen met klachten over bedrijven die zich niet aan de regels houden.