Nieuws Actueel

Gelijk loon voor gelijk werk op gelijke plek

Van onze redactie 19 juni 2015

Image 5013602

Volgens zijn departement heeft hij zes landen voor zijn ideeën meegekregen: Frankrijk, Duitsland, Zweden, België, Luxemburg en Oostenrijk. Zij willen nu met Asscher de zogenoemde detacheringsrichtlijn wijzigen. Die is bedoeld om het werken door EU-burgers in andere EU-landen gemakkelijker te maken. De richtlijn heeft echter tevens als gevolg dat werknemers uit een ander EU-land onder het mom van 'het verlenen van een dienst' langere tijd tegen een lager loon aangesteld kunnen worden dan de mensen van het land zelf.Daar wil de Nederlandse minister al langer vanaf. ,,Het kabinet is voorstander van het vrije verkeer van werknemers. Dat moet dan wel hand in hand gaan met een betere bescherming van werknemers." Volgens zijn ministerie stond hij echter lange tijd alleen in zijn plannen. Asscher neemt ook nog andere maatregelen om te voorkomen dat er een ,,race naar de bodem op arbeidsvoorwaarden in Europa'' ontstaat, aldus een zegsvrouw.