Nieuws Actueel

Geloof bepaalt hoe we over homo's denken (video)

Van onze redactie 5 december 2014

Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau naar acceptatie van homoseksualiteit binnen religieuze groeperingen en etnische minderheden. De overgrote meerderheid van de mensen die niet gelovig zijn hebben geen enkel probleem met homoseksualiteit, net zomin als Rooms-Katholieken trouwens. 95 procent vindt dat homo's en lesbiennes moeten leven zoals ze willen.

Invloed geloof groot Het geloof is sterk bepalend voor de manier waarop mensen denken over homoseksualiteit, concludeert het onderzoek. "De invloed van andere factoren, zoals opleidingsniveau, leeftijd of geslacht, is veel kleiner." En ook de mate van religiositeit is van invloed. Simpel gezegd: hoe fanatieker men is in het geloof, hoe kleiner de homo-acceptatie is. En dat is niet echt onverwacht, geeft onderzoeker Willem Huijnk toe.

Orthodox-protestanten, christenen die niet aangesloten zijn bij de PKN, en moslims zijn vergelijkbaar in hun afwijzende houding ten opzichte van homo's en lesbiennes: van de orthodox-protestanten vindt 58 procent homoseksualiteit altijd verkeerd, onder moslims is dat 53 procent.

De groep orthodox-protestanten is in het onderzoek niet verder gespecificeerd.