Nieuws Actueel

Geloosde bouwvakker beter af

Bram de Vrind 25 maart 2014

De malaise in de bouw vertaalde zich ook het afgelopen jaar in een groot aantal ontslagzaken waarin een beroep werd gedaan op de juridische dienstverlening van FNV Bouw.De vakbond behandelde vorig jaar 3400 ontslagdossiers van individuele werknemers. Dat waren 200 minder dan het voorgaande jaar, maar de juristen van de vakbond slaagden er wel in meer geld aan ontslagvergoedingen binnen te halen voor hun leden: ruim 14,1 miljoen tegen 10,2 miljoen euro in 2012.De bouw is een van de sectoren die het hardst getroffen is door de economische crisis. 2012 was een uitermate zwaar jaar en dat gold ook voor een groot deel van het afgelopen jaar. In het vierde kwartaal was voor het eerst sinds lange tijd sprake van voorzichtig herstel.FNV Bouw verleende vorig jaar in totaal bijna 10.000 leden juridische bijstand. Inclusief ontslagvergoedingen haalde de vakbond 25 miljoen euro voor hen binnen, bijna een kwart meer dan in 2012.