Nieuws Actueel

Gemeente eist wand tussen bedrijf Werktuig en Bouwdienst en de manege de Zonnebeek

Van onze redactie 14 augustus 2015

Bouw stock Emiel Muijderman

Naar aanleiding van de bezwaren wil het Dinkellandse college wel dat het loonwerkersbedrijf enkele extra aanpassingen doet. Zo moet er een wand komen tussen het bedrijfsterrein en de manege de Zonnebeek, zodat met name de aanwezige paarden minder last hebben van eventuele harde geluiden veroorzaakt door het bedrijf. Ook moet worden vastgelegd dat de Werktuig en Bouwdienst Denekamp niet met een puinbreker op het terrein mag werken.

Andere bezwaren vanuit de buurt over onder meer extra verkeer van en naar het bedrijf, waaronder zwaar landbouwverkeer, en de aanwezigheid van de voormalige vuilstort op de plek waar het bedrijf wil komen, zijn niet gehonoreerd door het college.

KloppendijkHet loonbedrijf is nu nog gevestigd op het bedrijventerrein Kloppendijk. Daar kampt het met ruimtegebrek. Ook ziet de gemeente het bedrijf daar liever vertrekken, omdat het niet past tussen de andere ondernemingen die daar gevestigd zijn.

Nieuwe locatie Aan de Brandlichterweg, direct naast de manege, is een nieuwe locatie gevonden. Daar is voldoende ruimte om alle bedrijfsonderdelen te vestigen. Ook ligt het in het buitengebied, het terrein waar de Werktuig en Bouwdienst Denekamp het actiefst is.

Kankerverwekkende stoffenIn een zeer uitgebreide reactienota gaat de gemeente in op de bezwaren tegen de komst van het bedrijf. Het bedrijf wil zich vestigen op een voormalige vuilstortlocatie. Volgens omwonenden een plek met kankerverwekkende stoffen. De gemeente verwijst naar de provincie, want die stelt voorwaarden aan de sanering van de locatie. Aan die voorwaarden dient het bedrijf zich te houden. Het Dinkellandse college laat weten dat de provincie al een beschikking voor de sanering heeft afgegeven. De buurt wijst ook op de toenemende verkeersdruk op de 'te smalle' Brandlichterweg, zeker als daar zware landbouwmachines komen te rijden. Ook maken veel fietsers en wandelaars uit de nieuwe wijken in Denekamp gebruik van de weg, aldus de aanwonenden. Het college stelt evenwel vast dat de weg voldoet aan de eisen van de wet en een aparte fietsvoorziening niet nodig is.

ManegeHet college wil wel dat het bedrijf aanpassingen doet om geluidshinder bij met name de manege te verhinderen. Het moet daarvoor een keerwand maken van 4,5 meter hoogte. Verder concludeert het college dat het paardrijden alle dagen pas begint als het bedrijf z'n activiteiten al heeft gestopt. Alleen op zaterdagen is dat enkele uren niet het geval. Daaruit concludeert het college dat beide activiteiten best naast elkaar kunnen plaatshebben.

De eindconclusie is volgens het college dat als de aanpassingen gebeuren het bedrijf kan verhuizen naar de Brandlichterweg.

Faliekant tegenMaar die verhuizing kan nog wel enige tijd op zich laten wachten. Omwonenden en de stichting die de manege de Zonnebeek vertegenwoordigt zijn faliekant tegen de komst van het bedrijf. In een eveneens uitgebreid schrijven dat onder meer naar de politieke fracties is gestuurd, wijst de buurt op de gevaren van de vuilstort die vervuild zou zijn met onder meer asbest en verschillende andere kankerverwekkende stoffen. Dat de stort wordt afgedekt en voorzien van beschermende folie en afdekzand is dan ook niet voldoende, vreest de buurt, die zegt dat over die afdeklaag wordt gereden met hele zware voertuigen.

Ook vreest de buurt dat als het bedrijf eenmaal aan de Brandlichterweg gevestigd is er alsnog uitbreidingen komen. 'Want dan kan het bedrijf alsnog vergunningen aanvragen voor bijvoorbeeld een puinbreker', aldus de omwonenden.

Foto: Emiel Muijderman