Nieuws Actueel

Gemeente Enschede ziet af van snelle afboeking grond Usseler Es

Van onze redactie 12 december 2014

De gemeente wil met de afboeking wachten tot 2018. Tegen die tijd moet het overschot aan bedrijventerreinen in beeld zijn gebracht. Mocht bebouwing van de de Usseler Es dan niet meer nodig zijn, dan hoopt de gemeente op financiële steun van de provincie bij de afboeking.NatuurOppositiepartijen als Groen Links en de SP hadden graag gezien dat het college de Usseler Es nu al definitief had teruggegeven aan de natuur. „De beslissing doorschuiven naar 2018 kost nog eens 5,6 miljoen euro, zijnde de rente die we moeten betalen over de waarde van de grond”, rekende GroenLinks- raadslid Robin Wessels voor. Concurrentie DuitslandDuidelijk is wel dat de grond de komende vier jaar niet wordt bebouwd. „Ik wil alleen meegaan in snel afboeken van de grond, als we daarmee bereiken dat we de concurrentie met Bentheim aan kunnen gaan voor het binnenhalen van bedrijven die nu naar Duitsland gaan”, aldus Marijke van Hees van de PvdA.

Foto: Hollandse Hoogte