Nieuws Actueel

Gemeente Hellendoorn gaat zelf geen bedrijventerrein in Daarle ontwikkelen

Van onze redactie 27 februari 2015

B en W van Hellendoorn vinden dat de ontwikkeling van een dergelijke voorziening aan de markt moet worden overgelaten en vinden het bovendien een veeg teken dat tot nu toe nog niemand deze handschoen heeft opgepakt.

Financieel niet haalbaarHet plaatselijke bouwbedrijf Gebroeders Kleinjan gaf in 2009 opdracht aan architectenbureau EVE uit Nijverdal om een plan voor dit 1 hectare grote gebied te maken. Uiteindelijk bleek dat plan financieel niet haalbaar te zijn en daarom werd het niet doorgezet. Ook de familie Manenschijn, de huidige eigenaar, ziet volgens Plaatselijk Belang Daarle geen heil meer in de ontwikkeling van dit terrein en wil er voor ‘een marktconforme prijs’ graag vanaf.Noodzaak bedrijventerreinHet bestuur van Plaatselijk Belang Daarle wees recentelijk in een gesprek met wethouder Thomas Walder nogmaals op de noodzaak van een lokaal bedrijventerreintje voor Daarle. Dat zou van essentieel belang zijn voor de toekomstige economische ontwikkeling. Het bestuur benadrukte destijds dat in de loop der jaren menig bedrijf uit Daarle noodgedwongen naar een omliggende plaats als Den Ham is uitgeweken, omdat in Daarle geen geschikte bedrijfskavel voorhanden was. Het college geeft aan deze veronderstelde lokale behoefte niet te kennen en wijst op het feit dat in de provincie Overijssel al jaren sprake is van een groot overschot aan bedrijventerreinen.

Particulier initiatiefHet college benadrukt dat het nog steeds alle medewerking wil verlenen aan het particulier initiatief en de benodigde wijziging van het bestemmingsplan voor dit perceel binnen vier maanden na de aanvraag kan worden geregeld. De algemene eisen van parkeren en waterberging op eigen terrein, een verkeersveilige ontsluiting en goede landschappelijke inpassing blijven hierbij van kracht.