Nieuws Actueel

Gemeente Hellendoorn zet streep door bouwplannen Nijverdalse ondernemer

Van onze redactie 9 oktober 2015

Bouw gereedschap thinkstock

In 2010 maakte het toenmalige college duidelijk aan Bos dat hij zijn bouwplannen moest afstemmen op die van de familie Ros, die even verderop op eigen grond appartementen wilde bouwen op de hoek De Joncheerelaan-Van den Steen van Ommerenstraat. B en W gaven aan absoluut geen voorstander te zijn van twee verschillende bouwprojecten op 'De Hoek'. In de gemeentelijke plannen voor deze bouwlocatie werd uitgegaan van maximaal vijftig woningen.

Gezamenlijk bouwproject De gesprekken tussen de vertegenwoordigers van Bos en Ros om te komen tot één gezamenlijk bouwproject op 'De Hoek' liepen in 2013 echter op een mislukking uit en de afgelopen twee jaar is het beide partijen niet gelukt alsnog nader tot elkaar te komen. Inmiddels is de situatie op de lokale woningmarkt ingrijpend veranderd, vooral als gevolg van de economische crisis.

AfgenomenDe vraag naar nieuwbouwwoningen is sterk afgenomen en dat geldt zeker voor appartementen. In het centrum van Nijverdal staan momenteel tientallen appartementen in diverse prijsklassen te koop. Daarbij komt nog dat het bestemmingsplan Nijverdal Centrum in 2014 is herzien en de gemeenteraad deze hoek als potentiële woningbouwlocatie heeft geschrapt. Wel werd destijds een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen eventuele plannen voor deze locatie 'positief te benaderen'. Er moet daarbij echter wel rekening worden gehouden met de overeenkomst van de gemeente met de provincie Overijssel, waarin is afgesproken dat Hellendoorn de komende jaren alleen nog voor eigen behoefte mag bouwen.

Bos heeft richting de gemeente opnieuw aangegeven op eigen grond te willen gaan bouwen. Hij stelde zo'n 75 woningen nodig te hebben om deze locatie rendabel te kunnen ontwikkelen. De gemeente gaf aan dat voor dat soort aantallen 'geen politiek en bestuurlijk draagvlak' is. Bos paste daarop zijn plannen aan, maar ook voor de bouw van 52 appartementen krijgt hij de handen dus niet op elkaar.

Geen behoefteB en W benadrukken dat aan een complex met 52 woningen momenteel geen behoefte bestaat. En door nu te kiezen voor de herontwikkeling van de Van den Steen van Ommerenstraat geeft het college duidelijk aan niet langer bereid te zijn om gemeentegrond af te staan voor bouwplannen van Bos of Ros.Maar Bos laat zich echter niet zomaar uit het veld slaan. "Ik wist nog niets van dit collegebesluit. Wat ik nu ga doen? Overleggen met mijn architect en dan dien ik wel weer een nieuw plan in..."

Foto: Thinkstock