Nieuws Actueel

Gemeente Helmond: aangifte van fraude en valsheid in geschrifte door ambtenaren

Van onze redactie 14 november 2014

Tegen 2 (voormalige) medewerkers is al aangifte gedaan; het justitieel onderzoek loopt nog.

Dit alles blijkt uit een intern onderzoek dat de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. De uitkomsten daarvan bevestigen de verhalen van klokkenluiders die de aanzet gaven tot het onderzoek.

'Bij herhaling tegengewerkt door het management' Uit een interne memo van de coördinator integriteit van de gemeente blijkt dat de klokkenluiders de afgelopen jaren vergeefs aan de bel trokken over een reeks van misstanden. De klokkenluiders werden echter 'bij herhaling tegengewerkt door het management'. 'Een positief kritische houding resulteert in repercussies', staat in het rapport. De onderzoekers hebben dit niet verder kunnen onderzoeken omdat de klokkenluiders anoniem willen blijven.

Opdrachten aan eigen bedrijf gegeven Burgemeester Blanksma nam hun meldingen begin dit jaar over onrechtmatigheden wel serieus. Uiteindelijk werden 60 door hen aangedragen dossiers nader bekeken. Nu blijkt dat in 18 gevallen een strafbaar feit wordt vermoed. Het verdachte duo werkt nu voor andere gemeenten. Een van hen gaf een groot aantal keren namens de gemeente Helmond lucratieve opdrachten aan zijn eigen bedrijfje. Daarvoor gebruikte hij de naam en handtekeningen van collega's. De ander verstrekte een fors krediet aan een bedrijf op onterechte gronden. Verder blijkt dat in 17 dossiers 'ernstig betwijfeld' mag worden of de gemeente rechtmatig een uitkering verstrekte.