Nieuws Actueel

Gemeente Losser biedt hulp voor 'kansrijke werklozen'

Van onze redactie 23 oktober 2015

Vacature thinkstock

Losser heeft het totale bestand aan werklozen, dat zijn er 329 met een uitkering, tegen het licht gehouden. Daarvan worden 159 gezien als ‘kansrijk’. Wethouder Joop Hassink: „Daar gaan we nog meer tijd en geld in investeren dan nu al het geval is. Als het goed is, betaalt zich dat namelijk vanzelf terug. We hebben nu twee trajectbegeleiders. We stellen voor er nog een aan te stellen.”BegeleidingVan de 159 ‘kansrijken’ wordt verwacht dat 42 van hen weer aan betaald werk kunnen worden geholpen. De andere 117 maken ook kans op werk, maar zullen daarbij wel begeleiding moeten krijgen.Het werk van de trajectbegeleiders heeft er al voor gezorgd dat 23 mensen deels of volledig uit de uitkering zijn gekomen. Twaalf personen hebben een werkervaringsplek gekregen.MaatwerkNaast het werk van de trajectbegeleiders koopt Losser ook maatwerktrajecten in. Als daar behoefte aan kunnen mensen worden omgeschoold bij het ROc of op andere vakscholen. Daarnaast gaat Losser nauwer samenwerken met het Werkplein in Enschede. Bij grote regionale wervingsacties worden dan ook de cv’s van Lossernaren meegenomen. Ook contacten met Losserse bedrijven wordt geïntensiveerd.Losser gaat de komende tijd ook werken met een verscherpte intake om onterechte instroom in de uitkering te voorkomen. De rechtmatigheid van de aanvraag wordt door een inkomensconsulent gecheckt. Daarnaast wordt gekeken of iemand tijdens de WW-periode genoeg heeft gedaan om aan werk te komen. Mensen worden doorgestuurd naar een solliciatietraining. Daarna blijft er contact.

Foto: Thinkstock