Nieuws Actueel

Gemeente Rijssen-Holten moet 25.000 euro betalen aan Ter Steege Vastgoed

Van onze redactie 10 augustus 2015

Biljetten Stock

De gemeente Rijssen-Holten moet 25.000 euro betalen aan Ter Steege Vastgoed vanwege een wanprestatie. Ter Steege kocht negen jaar geleden grond bij het station in Rijssen, waarvan, zo bleek later, een deel nodig is om er geluidsschermen te plaatsen. Ter Steege had toen al met de gemeente een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van het stationsgebied. Via een contractovername werd de gemeente Rijssen-Holten in 2007 juridisch eigenaar van de percelen bij het station. Maar Ter Steege werd economisch eigenaar van de grond door een intentieovereenkomst en een aanvullende overeenkomst Gronden Stationsomgeving in Rijssen. In 2009 verkocht de gemeente een klein deel van deze percelen aan Railinfratrust voor de aanleg van een geluidsscherm.

SchadeclaimOmdat hierdoor de gemeente haar afspraken met Ter Steege niet kan nakomen, heeft de directie van de onderneming een schadeclaim ingediend. Ter Steege vindt dat zij door het leveren van minder vierkante meters dan afgesproken schade lijdt. Ambtenaren hebben deze claim beoordeeld en leggen de bevindingen nu voor aan het college. Door het leveren van minder vierkante meters stijgt de kostprijs van de resterende grond met ruim drie euro waardoor er een schadebedrag ontstaat van ongeveer 25.000 euro.

GrondoverdrachtDe vraag is nog of de notaris de grondoverdracht aan Railinfratrust zorgvuldig voorbereidde. Op basis van de gemeentewet moet het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen over de voorgenomen grondtransactie. "Een notaris mag geen akte passeren als dit besluit hem niet ter verificatie is toegestuurd", aldus het voorstel. "In geval van de levering aan Railinfratrust heeft deze verificatie niet zorgvuldig plaatsgevonden. Wij zijn daarover nog in gesprek met de notaris", aldus de gemeente.

Foto: Stock