Nieuws Actueel

Gemeenten gaan havens aan Twentekanaal samen beheren

Van onze redactie 2 februari 2015

De samenwerking tussen de vijf gemeenten is gericht op het faciliteren van de gebruikers (vervoerders) en het (watergebonden) bedrijfsleven én het scheppen van voorwaarden voor innovatie. Ook richten zij zich op het realiseren van meer deskundigheid en slagkracht op het gebied van logistiek en vervoer over water in de regio. De financiering wordt gedragen door de vijf deelnemende gemeenten.

Havenmanager Waanders is aangesteld om leiding te geven aan het havenbeheer en om contacten te onderhouden met deelnemers en externe partijen. Daarnaast toetst en adviseert Waanders de deelnemers op het gebied van havenbeheer en is hij verantwoordelijk voor de communicatie binnen en over het GHT. De havenmanager krijgt Almelo als standplaats.

Foto: Robin Hilberink