Nieuws Actueel

Gemeenteverkiezingen 2014: 'Dit moet ZZP'er stemmen'

Merlijn Ensing 18 maart 2014

ZZP’ers, die op woensdag 19 maart, naar de stembus gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen, kunnen het beste kiezen voor een partij die de focus heeft op het stimuleren van échte economische slagkracht, in plaats van het creëren van allerlei directe (economische) voordelen voor de ZZP’ers.

Lees ook:

Special: Gemeenteraadsverkiezingen 2014Sexy verkiezingsposter in trekOndernemers doen stemoproepArme ZZP'er vlucht de politiek in

Dat zegt Jerry Helmers, voorzitter van ZZP Netwerk Nederland.

Eigen verantwoordelijkheid"ZZP’ers kunnen natuurlijk ‘heel makkelijk en opportunistisch’ kiezen voor een partij in hun eigen gemeente, die de ZZP’ers direct wil helpen,” aldus Helmers.

"Maar, de ZZP’er moet als eerste bereid zijn zichzelf te helpen door beter te gaan ondernemen en bewuster bezig te zijn met de eigen zelfstandigheid. Als je als gemeente de ZZP’ers ‘aan het handje’ wil meenemen, dan schep je betutteling en blijft economische slagkracht uit. Succesvolle ondernemers weten dat je eerst de pijn moet willen voelen. Later pluk je daar de vruchten van en heb je je eigen economische en ondernemende slagkracht ontwikkeld. Het gaat dus om het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid. Precies dáár zit de potentie."

Dit is het stemadvies van ZZP Netwerk Nederland voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart:

1. Een partij die geen onderscheid maakt tussen de ZZP’er en de MKB’er begrijpt dat het gaat om ondernemerschap. Deze partij begrijpt dat de ZZP’er géén aparte status nodig heeft. Positief om op te stemmen!

2. Partijen die pleiten voor kwijtschelding van gemeentelijke lasten voor ZZP’ers, die onder bijstandsniveau zijn geraakt, snappen het niet. Hiermee wordt voor deze ZZP’ers het werkelijke probleem niet opgelost (kwaliteit van ondernemerschap). Bovendien wordt in dit geval ‘de rekening’ neergelegd bij ondernemers die het wel goed doen. Dat is onterecht en niet solidair. Succesvolle ondernemers moeten dan financieel bijdragen aan falende ZZP’ers. Stem op een partij die niets wil weten van kwijtscheldingen en reducties op gemeentelijke verplichtingen, die iedereen eigenlijk gewoon behoort te voldoen.

3. Stem op een partij die onomwonden aangeeft dat de gemeente opdrachten als eerste behoort uit te zetten bij ZZP’ers en MKB’ers uit de eigen gemeente. Daarbij dient overigens te worden aangetekend, dat – als de benodigde kwaliteit niet te vinden is – de opdracht(en) natuurlijk ook elders mogen worden uitgezet. Echter, focus als eerste op de ‘eigen’ ondernemers.

4. Politieke partijen die de ZZP’ers (in hun verkiezingsprogramma’s) nog steeds relateren aan de arbeidsmarkt, begrijpen het ook niet. Stem niet op een partij die dit wél vindt.De ZZP’er is nl. helemaal niet actief op de arbeidsmarkt. Deze is actief op de markt waar vraag en aanbod van opdrachten bij elkaar komen. Als je het hebt over de arbeidsmarkt, dan heb je het over ‘regulering’ en dat is juist iets wat niet goed is voor ZZP’ers (en wat de meeste ZZP’ers ook helemaal niet willen).

5. Partijen die pleiten voor meer opleidingsmogelijkheden voor ZZP’ers, begrijpen ook niet waar het om gaat. Stem dus niet op een partij die dit bepleit in het eigen verkiezingsprogramma. Een ZZP’er is verantwoordelijk voor zijn eigen kennis en kunde en de ontwikkeling en ontplooiing van zijn eigen talent. Het is onterecht als publieke middelen worden aangewend om opleidingen en cursussen voor ZZP’ers op te zetten. Ook hier geldt dat de (wel) ondernemende ZZP’ers eigenlijk de rekening gepresenteerd krijgen.

Door bovenstaande 5 punten in ogenschouw te nemen en op basis van die punten de juiste keuze te maken, wordt er nadrukkelijk gekozen voor het stimuleren van economische slagkracht.