Nieuws Actueel

Gemengde reacties op ECB-besluit (video)

Van onze redactie 22 januari 2015

Investeren Banken moeten nu meer kreditiet gaan vertrekken aan het midden- en kleinbedrijf, zei PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer in een reactie op het besluit van de ECB. ,,Banken moeten meer kredieten verstrekken aan het mkb, overheden in Europa moeten de hervormingen doorvoeren en bedrijven moeten investeren en waar mogelijk de lonen verhogen. Dit zorgt voor meer geld in de economie, meer investeringen door bedrijven en meer bestedingsruimte van consumenten.''

VVD De VVD kan leven met het besluit van de Europese Centrale Bank om staatsleningen van banken op te kopen. Dat gebeurt op zo'n manier dat de risico's blijven liggen bij de landen waar de leningen worden opgekocht en niet gespreid over andere eurolanden, zegt VVD-Tweede Kamerlid Mark Harbers. De ECB blijft daarmee binnen het mandaat en binnen zijn motie die woensdag een Kamermeerderheid kreeg.

Harbers vraagt zich wel af of het opkopen van staatsleningen de oplossing is voor de huidige problemen in de Europese economie. Het risico blijft dat landen achterover gaan leunen bij het doorvoeren van noodzakelijk hervormingen.

Verdeelsleutel ,,Het besluit blijft gelukkig wel binnen het monetaire mandaat dat de ECB heeft", reageert Harbers. Iedere nationale centrale bank zal eigen nationale obligaties kopen ter grootte van de standaardverdeelsleutel, waardoor de risico's voor de ECB niet vergroot worden. Hiermee is voorkomen dat de Nederlandse belastingbetaler opdraait voor de schulden van andere landen.''