Nieuws Actueel

Gerrit Braks zou melkquota zo weer invoeren

Van onze redactie 24 maart 2015

Image 4821838

De voormalige landbouwminister kijkt met zorg naar de toekomst. Hij voorziet heftige prijsschommelingen. En de komst van nieuwe, veel strengere, quota.

Superheffing "Ik betwijfel of de afschaffing van de melkquotering zo'n goede zaak is. Want de huidige generatie boeren zal tegen nieuwe quota aanlopen. Alleen gaat het dit keer om de mest. Bij de melkquota was het duidelijk: je had voor je bedrijf een maximum aantal kilo's melk dat je mocht produceren. Ging je daar overheen, dan moest je een hoge superheffing betalen. Met de mestquota zal er veel meer bemoeienis van buiten komen. Dus ik vraag me af of de melkveehouders hierbij winnen", zegt Braks.

De landbouw was na de Tweede Wereldoorlog decennia van groei gewend. Maar rond 1984 werd er een forse rem op de productie gezet. In de eerste plaats moest een eind worden gemaakt aan de torenhoge Europese landbouwuitgaven. De boterberg en de melkplas waren begin jaren '80 de schrikbeelden van een veel te succesvol Europees beleid. Europa subsidieerde de overproductie. Koelhuizen met boter puilden zodanig uit, dat het product tegen afbraakprijzen moest worden verkocht: onder meer aan Rusland.

31 jaar Aanvankelijk werd de quotering afgesproken voor 5 jaar. Maar al na een half jaar zei Braks te betwijfelen of de superheffing snel zou worden opgeheven. Het duurde uiteindelijk 31 jaar. "Het heeft de Nederlandse melkveehouders geen windeieren gelegd. Want de melkprijs is daarna gestabiliseerd. Achteraf gezien zou ik het zo weer doen, ook al was ik in eerste instantie huiverig voor het instrument. De export van Nederlandse zuivelproducten is alleen maar gegroeid."

Zelf zegt de oud-minister te betwijfelen of de melkveehouders erop vooruitgaan als op 1 april de quotering verdwijnt. "Je gaat je meer dan ooit onderwerpen aan de tucht van de wereldmarkt. We hebben het afgelopen jaar gezien dat de prijzen heel volatiel zijn. Toen de Russische boycot er kwam en China tijdelijk minder importeerde, stortten de prijzen in. Dat lijkt nu weer redelijk stabiel. Maar na 1 april zullen de prijsschommelingen heftiger zijn dan in de afgelopen dertig jaar mét de quotering. Die voorspelling durf ik aan."