Nieuws Actueel

Gesprekken over Griekenland op later tijdstip voortgezet

Van onze redactie 4 juni 2015

Image 4972759

Juncker had Tsipras uitgenodigd met de bedoeling de al maanden durende onderhandelingen over hervormingen in ruil voor financiële steun vlot te trekken. Ook Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem schoof aan. Na afloop werd een korte verklaring uitgegeven. 'Het was een goede, constructieve bijeenkomst. Vooruitgang is er geboekt in het begrijpen van elkaars positie op de basis van verschillende voorstellen. Er werd afgesproken dat ze elkaar opnieuw zullen ontmoeten. Intensief werk zal worden voortgezet.'Tijdens het overleg in Brussel, waarbij de Europese Commissie zich als een bemiddelaar opstelde, lagen verschillende voorstellen op de tafel. De geldschieters waren de afwachtende houding van Athene meer dan zat en kwamen met hun voorstel met minimumeisen aan hervormingen. Griekenland op zijn beurt kwam ook met een plan.Bankroet dreigtZonder een compromis over verdere steun aan Griekenland lijkt een bankroet van het Zuid-Europese land dichtbij te zijn. De schatkist is nagenoeg leeg en Griekenland moet in juni voor circa 1,6 miljard euro aan leningen terugbetalen aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF).Op de plank ligt nog ruim 7 miljard euro aan eerder toegezegde leningen, maar de geldschieters (naast de eurolanden, de Europese Centrale Bank en het IMF) zijn niet bereid dit over te maken zonder dat er harde afspraken zijn gemaakt. De nieuwe regering in Griekenland wil echter af van het stringente bezuinigingsbeleid. Dat beleid is er (mede) de oorzaak van dat het zo slecht gaat in Griekenland, meent de huidige regering.