Nieuws Actueel

Glasvezel voor bedrijventerrein De Molenkamp in Borne

Van onze redactie 27 januari 2015

Het idee werd geopperd, omdat de gemeente het bedrijventerrein op ging knappen. Voorwaarde voor aanleg van het glasvezelnetwerk was dat er voldoende ondernemers mee zouden doen, zodat de investering terugverdiend kan worden. Maar wachten tot er zoveel deelnemers zijn, was weer niet verstandig omdat er toch in de grond van het bedrijventerrein werd gegraven. Om mee te liften met die werkzaamheden is besloten de zogenoemde mantelbuizen alvast in de grond te leggen. Daarmee worden de kosten van de uiteindelijke aanleg aanzienlijk beperkt.Geld overDie buizen zijn overigens gefinancierd uit de begroting voor het herstructureren van De Molenkamp. Het geld dat hiervoor was uitgetrokken ging namelijk niet geheel op aan de werkzaamheden. Er bleef genoeg geld over voor de aanschaf van buizen.

Toestemming provincieVoor deze extra werkzaamheden moet de gemeente wel toestemming krijgen van de provincie, die de ‘opknap’ van De Molenkamp medefinanciert. Het gaat daarbij niet om een verzoek om hogere subsidie, maar omdat er ander werk wordt uitgevoerd, naast het werk waar de oorspronkelijke subsidie voor is verstrekt.

Aantrekkelijk voor ondernemersDe aanleg van glasvezel maakt het bedrijventerrein een stuk aantrekkelijker voor ondernemers. Van de zittende bedrijven willen er dertien meedoen. De gemeente verwacht dat andere later zullen aanhaken. De kosten worden dan naar rato verdeeld.