Nieuws Actueel

Goed en slecht nieuws omtrent bouw containerterminal XL Businesspark Almelo

Van onze redactie 12 december 2014

Afgelopen juli zijn enkele onderdelen voor de nieuwe containerterminal van een schip geladen en op de kade gelegd. De familie Kemna, die op korte afstand van het terrein van de containerterminal woont, heeft daar bij de gemeente bezwaar tegen aangetekend. De gemeentelijk toezichthouder heeft vervolgens geconstateerd dat er sprake was van bouwwerkzaamheden. Daarop heeft de gemeente een bouwstop opgelegd met daaraan gekoppeld een last onder dwangsom. BezwaarContainerbedrijf CTT, dat de terminal gaat exploiteren, heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Maar de commissie voor de bezwaarschriften, een onafhankelijk adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders, adviseert dat bezwaar ongegrond te verklaren. Het college van B en W heeft dat advies overgenomen. ‘Er is geen sprake van concreet zicht op legalisatie nu er voor het te vergunnen bouwwerk nog geen ontwerp-beschikking ter inzage is gelegd’, aldus B en W. De bezwarencommissie vindt dat de last onder dwangsom terecht is opgelegd.BestemmingsplanHet college is wel bereid om via een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan om daarmee de bouw van de containerterminal bij XL uiteindelijk mogelijk te maken. De bouw van de 31 meter hoge kraan en de plaatsing van vier 18 meter hoge lichtmasten is in strijd met het bestemmingsplan. Onder meer vanwege de werkgelegenheid die met de komst van de kraan komt, is het college bereid af te wijken van het bestemmingsplan.

Foto: Lenneke Lingmont