Nieuws Actueel

Google wist 40 procent

Martijn Vervest 16 oktober 2014

Google heeft voor het eerst cijfers naar buiten gebracht over het verwijderen van persoonsgegevens. In Nederland zijn in totaal 9.169 verzoeken gedaan tot het wissen van gegevens. Google heeft in ruim 40 procent van de gevallen de informatie ook daadwerkelijk verwijderd. Wereldwijd zijn bijna150.000 verzoeken tot verwijdering van URL's binnengekomen. Google heeft in 41,3 procent van die gevallen de gegevens gewist. In totaal heeft Google meer dan 500.000 links geëvalueerd. Facebook-links worden door het bedrijf het vaakst verwijderd.

In een uitspraak uit mei 2014, Google Spanje v AEPD en Mario Costeja González heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald dat mensen het recht hebben zoekmachines, zoals Google, te vragen bepaalde resultaten met betrekking tot hen te verwijderen. Het Hof heeft bepaald dat zoekmachines verwijderingsverzoeken van alle personen moeten evalueren en dat een zoekmachine bepaalde resultaten alleen mag blijven weergeven als dit in het publieke belang is.