Nieuws Actueel

'Gratis parkeren bestaat niet, er betaalt altijd wel iemand de rekening'

Van onze redactie 6 oktober 2015

Gratis Parkeren Carlo ter Ellen

Parkeren is geen publieke voorziening. Vroeger, toen er nog weinig auto’s waren en dus veel ruimte, misschien wel. Maar de (parkeer)ruimte is tegenwoordig schaars, gemeenten treffen daarom voorzieningen om auto’s te stallen. De aanleg van parkeerplaatsen, de bouw van parkeergarages, het onderhoud ervan: het kost allemaal geld.RekeningDe discussie over het ‘gratis’ parkeren gaat dus niet over gratis parkeren, maar over de vraag wie de rekening betaalt. Dat kan de overheid zijn, vaak de gemeente. Daar waar geen betaald parkeren bestaat, of een blauwe zone, gaat de rekening via lokale belastingen naar de inwoners van die gemeente. Het vervolgens gratis gebruik maken van een parkeerplaats, kan dan als een vorm van subsidie gezien worden. Immers, de gemeente neemt de kosten van deze voorziening voor haar rekening. Vaak is er een mengvorm. In Almelo bijvoorbeeld, is nu een blauwe zone waar een uur gratis geparkeerd mag worden. Bewoners in dat gebied betalen voor een vergunning om er onbeperkt te mogen staan. Overigens, ze verstrekken via de belastingen óók subsidie aan bezoekers die met de auto naar het centrum komen.MelkkoeHet is daarmee heel goed te verdedigen dat die bezoekers (mee)betalen voor het gebruik van een parkeerplaats, in feite de ‘huur’ van een stukje grond. Daarmee verwordt het betaald parkeren in de ogen van menig parkeerder tot een melkkoe voor de gemeente. Maar, zo blijkt uit diverse onderzoeken, dat beeld klopt niet. De tarieven voor betaald parkeren zijn zelden kostendekkend. Zouden ze dat wel zijn, dan zou het tarief op zo’n 3 euro per uur moeten liggen, rekent het KpVV voor. Dat Almelo bijvoorbeeld vorig jaar toch een dividend ontving van Stadstoezicht - verantwoordelijk voor de exploitatie en het toezicht op parkeren - komt omdat de investeringskosten niet voor rekening van deze organisatie komen.WinkeliersWinkeliers voeren vaak aan dat gratis parkeren goed zou zijn voor het bezoek aan de stad en dus de omzet. Nog even afgezien van de vraag of dat zo is, is het de vraag of de gemeente dan ter verhoging van de omzet subsidie voor gratis parkeren aan de winkeliers zou moeten verstrekken.Maar eigenlijk hoeft die vraag niet beantwoord te worden. Gratis parkeren heeft namelijk in zeer beperkte mate, en niet in alle gevallen, invloed op de omzet van winkeliers, zegt het KpVV. De aantrekkelijkheid van een winkelcentrum is veel en veel belangrijker. Voor een winkelcentrum met een lage attractie - zoals Almelo - geldt dan weer wel dat de weerstand van parkeren een grotere rol gaat spelen. Maar dan gaat het vooral ook over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen, en veel minder over het betálen voor parkeren.KlantKoopstromenonderzoeken geven aan dat winkeliers het aantal klanten, dat met de auto komt veel te hoog inschat en bovendien het belang dat deze bezoekers aan het parkeren toekennen, óók te hoog inschat. Voor 80 procent van de bezoekers speelt dit helemaal geen rol, zegt het KpVV.

Bron: www.crow.nlFoto: Carlo ter Ellen