Nieuws Actueel

Grens huurtoeslag vast

Martijn Vervest 18 november 2014

De maximale huurprijs waarbij je nog huurtoeslag kunt krijgen, wordt pas per 1 januari 2016 bevroren en niet al volgend jaar. De grens ligt dit jaar op 699,48 euro per maand. Per 1 januari 2015 is dat 710,68 euro. Vanaf 2016 wordt dat bedrag voor drie jaar bevroren.De latere bevriezing komt doordat het parlement er nog over moet praten. Ze is opgenomen in het wetsvoorstel dat het corporatiestelsel herziet en daarover moet nog worden besloten.De bevriezing draagt naar verwachting bij aan de betaalbaarheid van woningen in de sociale huursector, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag.