Nieuws Actueel

Grenscontroles zijn terug

Rik Nizet 27 februari 2014

Rond de nucleaire top in Nederland op 24 en 25 maart wordt tijdelijk de grensbewaking in Nederland opnieuw ingevoerd. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft dat aan de Tweede Kamer laten weten.

De marechaussee en de zeehavenpolitie kunnen in de periode van 14 tot 28 maart grenscontroles gaan uitvoeren aan de grenzen met België en Duitsland, op de waterwegen en op de aangewezen luchthavens Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde. De controles worden op basis van informatie en dreiging op bepaalde grensovergangen en bepaalde tijdstippen uitgevoerd, laat Teeven weten. Het gaat concreet om het tijdelijke herinvoering van de controles binnen de EU.

LandsgrenzenDe controles worden steekproefsgewijs en op basis van vooraf verzamelde informatie van Nederlandse opsporings- en inlichtingendiensten, buitenlandse autoriteiten en internationale organisaties gedaan. Bij de landsgrenzen in het oosten en zuiden van Nederland zal de marechaussee de controles samen met de Duitse Bundespolizei en de Belgische Federale Politie uitvoeren. "Door de grenscontroles flexibel en informatiegestuurd uit te voeren, wordt getracht het normale verkeer en de reizigers zo min mogelijk te hinderen'', schrijft Teeven.

Voor de marechaussee is dit een enorme operatie die de maximale inzet vergt, vertelt een woordvoerder. "Naast de buitengrenzen moeten we nu ook de binnengrenzen beveiligen. We hebben in totaal 34.000 diensten ingepland. Ook reizigers die bijvoorbeeld uit EU-landen komen, kunnen nu worden gecontroleerd. Dat zal voor hen even wennen zijn.''

DocumentencontroleDe marechaussee speelt ook een grote rol op het gebied van documentencontrole. De dienst is gespecialiseerd in het herkennen en opsporen van valse reisdocumenten. Daarnaast draagt onder meer de elite-eenheid BSB van de marechaussee bij aan bewakings- en beveiligingstaken tijdens de top.