Nieuws Actueel

Griekenland dringt begrotingstekort terug

Bram de Vrind 25 mei 2015

De Griekse overheid heeft zijn begrotingstekort in de eerste vier maanden van dit jaar fors teruggedrongen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Financiën maandag naar buiten bracht.

Het overschot daalde van 1,2 miljard euro tot 510 miljoen euro. Indien renteaflossingen buiten beschouwing worden gelaten, was er sprake van een zogeheten primair overschot van 2,1 miljard euro.

Afgelopen weekeinde gaven meerdere Griekse politici aan dat het land een aantal aflossingen aan het IMF, voor in totaal 1,6 miljard euro, niet kan voldoen.

Een woordvoerder van de Griekse regering zei dat het land over voldoende middelen beschikt voor pensioenafdrachten en de ambtenarensalarissen. Ook zei hij dat een van de struikelblokken in de onderhandelingen met de geldschieters de hoogte van het primaire overschot is. Bij een dergelijk overschot blijven renteaflossingen op de staatsschuld buiten beschouwing.

Geruchten dat Griekenland onder meer de toegang tot bankrekeningen zou willen beperken als de onderhandelingen mislukken, werden van de hand gewezen als 'ongefundeerd, onverantwoord en kwaadaardig'.

Griekenland blijft erop vertrouwen dat eind mei, begin juni een akkoord kan worden bereikt. Dinsdag worden de onderhandelingen hervat. Volgens de zegsman kan de veelvuldig negatief in het nieuws gekomen minister van Financiën Varoufakis, die zijn prominente plek in het onderhandelteam verloor, nog altijd rekenen op de steun van de regering.