Nieuws Actueel

'Grieks overschot voldoet aan de eisen'

Van onze redactie 9 februari 2015

Het primaire overschot van Griekenland nam vorig jaar naar verwachting toe tot 2,9 miljard euro. Dat betekent dat de inkomsten van de Griekse overheid in 2014 bijna 3 miljard euro hoger waren dan de uitgaven, als de rentebetalingen over de Griekse staatsschuld buiten beschouwing worden gelaten. Daarmee zou het overschot voldoen aan de eisen van de eurolanden en het IMF.

Zware voorwaarden Die eisen horen bij de noodsteun die de afgelopen jaren aan Griekenland is verleend en die eind deze maand afloopt. De geldschieters zouden graag zien dat Griekenland een verlenging van die steun vraagt, zodat de komende maanden kan worden bepaald hoe het land verder op de been kan worden gehouden. Griekenland wil echter af van de zware voorwaarden die aan de leningen zijn gekoppeld en weigert daarom vooralsnog om die verlenging te vragen.