Nieuws Actueel

Groei in vrijwel alle MKB-sectoren

Rik Nizet 20 oktober 2015

Groei mkb sectoren 335

De werkgelegenheid in het MKB is ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar met 2,4 procent gegroeid. De groei heeft zich in de afgelopen drie maanden verder doorgezet en vrijwel alle sectoren laten een positieve ontwikkeling zien, zo blijkt uit de MKB Banenmonitor. Lees ook:Freelancemarkt groeit explosiefFors minder bedrijven op de flesDe monitor is geactualiseerd met nieuwe cijfers tot en met september 2015 en biedt nu ook zicht op de ontwikkeling naar sector, naar leeftijd en flexibilisering van arbeidscontracten.

FaillissementenVorige week al meldde het CBS dat in de maand september het laagste aantal faillissementen is gemeten in de afgelopen 7 jaar. In de MKB Banenmonitor is af te lezen dat het aantal banen gemeten naar werkzame fte's in de afgelopen maand ten opzichte van september 2015 is gegroeid met 2,4 procent. Langzaam maar zeker groeit het aantal banen in de bouw, industrie, groothandel en zakelijke dienstverlening. Mede als gevolg van verbeterd consumentenvertrouwen zijn ook horeca en detailhandel er op vooruitgegaan. De Van Spaendonck MKB Banenmonitor signaleert deze en andere arbeidsmarkt ontwikkelingen gebruikmakend van analyse van salarisdata van 725.000 Nederlanders werkzaam bij MKB-werkgevers tot 250 werknemers.

"De aangekondigde groei van de werkgelegenheid in de bouw en aanverwante sectoren, mede als gevolg van een herstellend consumentenvertrouwen, is in de MKB Banenmonitor al feitelijk vastgesteld voor de bouw, de technische groothandel en het technische installatiebedrijf", legt manager Giel Schikhof van de MKB Banenmonitor uit.